Uitvaart die past bij de overledene

Keuzes, keuzes keuzes. Wat past bij de overledene en wat past bij ons als nabestaanden? Welke locatie is geschikt? Welke muziek willen we? Welke tekst op de kaart? Wat voor kist? Willen we eigenlijk wel een kist? Wat zijn er verder voor mogelijkheden? Moeten alle bloemen wit? Mijn moeder hield juist zo van kleur en moet iedereen in het zwart?

Bedenk; heel veel kan en bijna alles is mogelijk. Dus niet alleen in muziek of teksten, maar ook in de locatie, het rouwvervoer, het kleurgebruik in de bloemen of het kleuraccent in kleding van alle aanwezigen. Persoonlijke herkenning kan ook zitten in het (samen) drinken van een bepaalde drank of de aanwezigheid van bepaalde hapjes.  

In het hele proces zal Daan naar u als nabestaanden luisteren en onderzoeken wat er past en mogelijk is. Daan stelt zich flexibel op en zal altijd meebewegen als er zaken (toch) nog veranderen of zich op latere momenten nog aandienen.  

Daan Hofman Uitvaarten Amsterdam Uitvaartbegeleider

Begrafenis

Begraven of cremeren? Het antwoord op deze vraag weten de meeste mensen wel. Indien men kiest voor een begrafenis, kan men op veel plekken in Nederland terecht.  Vaak bestaat de keuze dan, traditioneel gezien, uit een particulier graf of een algemeen graf. Nederland kent een termijn van grafrust van 10 jaar. Kiest u voor een natuurbegraafplaats, dan bent u gegarandeerd van eeuwige grafrust.

Nabestaanden hebben naderhand een plek waar ze naar toe kunnen gaan. Ook kan het kiezen van een passend grafmonument helpen om hier een vertrouwde plek van te maken. Begraven is over het geheel kostbaarder dan cremeren.

Crematie

Cremeren blijft aan populariteit winnen in Nederland. Al zijn crematoria ingericht om alles te verzorgen, blijft u vrij om hier al dan niet gebruik van te maken. Zo bent u niet verplicht om de afscheidsviering in de aula van het crematorium plaats te laten vinden. Wilt u dit wel dan zal Daan zorgen voor een goede afstemming tussen uw wensen en de mogelijkheden van het crematorium.

Na een crematie kan de overgebleven as na minimaal 1 maand worden opgehaald bij het crematorium. In die periode kunt u vast nadenken over de asbestemming. Denk hierbij aan het bijzetten in een urnengraf, urnenmuur, verstrooiing of ter beschikking stellen aan de nabestaanden. U kunt de as ook in een (bestaand) familiegraf bijzetten.

Daan Hofman Uitvaartbegeleider Uitvaart Amsterdam Bloemenband

Afscheidsviering

Viering van het leven van de overledene. In verhalen, muziek, foto’s zoekt men herkenning. Hoe verdrietig het verlies van een dierbare ook kan zijn, de nabestaanden kunnen verbinding voelen uit een afscheidsviering waarin men de overledene herkent.

Er zijn veel verschillende soorten uitvaarten mogelijk. Naast het streven om een afscheidsviering persoonlijk en passend te maken, kan men ook troost halen uit bepaalde rituelen en gebruiken van de cultuur of achtergrond die de overledene kenmerkte of eigen maakte. Ook zijn er moderne rituelen en gebruiken die ingezet kunnen worden die van waarde kunnen zijn. Daan zal hierover, indien gewenst, immer deskundig advies inwinnen.

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in onze maatschappij en dat zie je ook in de uitvaartwereld terugkomen. Er komen steeds meer mogelijkheden voor een groene uitvaart.

Kiest u niet voor groen maar roze, dan kunt u ook bij Daan terecht. Net zoals de maatschappij de rechten van LHBTQ+ ers (steeds meer) omarmt, is het antwoord in uitvaartland daarop een roze uitvaart; inclusief en divers!