Voor niets gaat de zon onder

Vanzelfsprekend bepalen de wensen en persoonlijke keuzes de kosten van een uitvaart.  Gemiddeld kost een uitvaart tussen de €6.000 en € 14.000. Mocht u minder te besteden hebben, dan is het goed om te bedenken waar u het geld aan wenst te besteden. Daan zal altijd creatief omgaan met een ‘financiële uitdaging’ en ook hier maatwerk leveren.  

De kosten van producten en diensten van derden worden 1 op 1 doorgerekend; dit betekent dat er geen toeslagen, provisies of marges op de prijs worden berekend. Daan heeft dus geen belang bij de keuze voor een bepaalde partij. Zo blijft Daan onafhankelijk en hebt u de vrijheid om te kiezen wat past.

Op basis van uw wensen wordt er een kostenbegroting gemaakt. Deze bespreken we samen en zal worden aangepast indien de invulling van de afscheidsviering wijzigt. Zo worden (financiële) verrassingen achteraf voorkomen. 

Daan Hofman Uitvaartbegeleider uitvaarten Amsterdam zon open wit

Tarief

Voor een vast basistarief zal Daan u in het gehele uitvaartproces bijstaan. Samen bespreken we alle keuzes en mogelijkheden om te komen tot een passende afscheidsviering.

Dit is er inbegrepen in het basistarief;

 • Dag en nacht bereikbaar
 • Persoonlijke begeleiding en huisbezoeken
 • Samen vormgeven, plannen en organiseren van de afscheidsviering
 • Dagelijkse controles bij thuisopbaring
 • Locatiebezoeken
 • Vervullen van wettelijke formaliteiten
 • Opstellen van draaiboek voor de dag van de afscheidsviering
 • Begeleiding op de dag van de afscheidsviering
 • Bewaken van de kosten
 • Zorgdragen voor de uitkering van uitvaartverzekering (indien aanwezig)
 • Reiskosten
 • Nagesprek

Onderstaande kosten vallen buiten het basistarief;

 • Laatste verzorging
 • Vervoer van de overledene
 • Thuisopbaring of verblijf in rouwcentrum
 • Kist, mand of wade
 • Rouwdrukwerk (opmaak kaart, enveloppen en postzegels)
 • Rouwadvertentie (opmaken en plaatsen)
 • Vervoer op dag van afscheidsviering
 • Locatiehuur
 • Catering
 • Bloemen
 • Live muziek
 • Dragers
 • Fotograaf of videograaf
 • Liturgie
 • Assistentie op de dag van de afscheidsviering
 • Crematie- of begraafkosten
 • Akte van overlijden
 • Kosten van asbestemming of grafmonument
 • Overige specifieke wensen
Daan Hofman Uitvaartbegeleider Uitvaart Amsterdam Bloemnband 2

Over de meeste kosten wordt geen BTW in rekening gebracht. 

Uitvaartverzekering

Bij een naturaverzekering vindt de uitkering plaats in de vorm van een pakket goederen en diensten. Denk onder andere aan de laatste verzorging, een eenvoudige kist, een rouwauto, 50 rouwkaarten en een sobere koffiekamer. Het nadeel van deze vorm van verzekering is de beperkte mate van keuzevrijheid en de extra kosten die dat mee kan brengen. U kunt de verzekeraar ook vragen om het dienstenpakket om te zetten in een geldbedrag. Dit bedrag is vaak niet toereikend. Daan denkt graag met u mee.  

Bij een kapitaalverzekering wordt een bepaald bedrag uitgekeerd. Dit bedrag is vrij te besteden aan kosten voor de uitvaart. 

U bent te allen tijde vrij in de keuze voor een uitvaartbegeleider die bij u past. De verzekeraar, het hospice of verzorgingstehuis hebben vaak afspraken met 1 uitvaartbegeleider, maar dit doet niets af aan de keuzevrijheid die u als nabestaanden hebt. U bent dus niet gebonden aan de keuze van de verzekering, het hospice of verzorgingstehuis.  

Mogelijk komt u als nabestaanden een wirwar van oude verzekeringspapieren tegen waarvan de namen u niet bekend voorkomen. Dit betekent niet dat het geen waarde meer heeft. Via een akte van cessie geeft u Daan de mogelijkheid om direct zelf contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij(en) en het voor u te regelen. Het bedrag dat wordt uitgekeerd brengt Daan duidelijk inzichtelijk op de eindfactuur in mindering.