Daan Hofman Uitvaartbegeleider Amsterdam Uitvaarten zonsondergang strand

Als de zon ondergaat

Een zonsondergang is moeilijk in woorden te vangen: het wonderlijke verschijnsel, de schoonheid, het licht. Niet zelden kan het ons ontroeren. Waarom is dat? En wanneer? Waarom laten we ons betoveren? Is dat omdat een zonsondergang iets magisch heeft of omdat het ons laat weten dat alles kan veranderen, eindig is en dat dit einde deel uitmaakt van ons leven. 

De horizon verandert, maar de zon niet.

Daan Hofman Uitvaartbegeleider Amsterdam Uitvaarten foto Daan

Daan Hofman Uitvaartbegeleider

Als zelfstandig en onafhankelijk uitvaartbegeleider vindt Daan het belangrijk om in nauwe samenwerking met de nabestaanden van de overledene een persoonlijke en passende afscheidsviering te realiseren. Hierbij is veel ruimte voor inbreng van de nabestaanden. Zij die tijdens leven het dichtst bij de overledene hebben gestaan, zijn ook degenen die weten hoe de overledene de uitvaart voor ogen had. Voor hen is het afscheid bovendien het startpunt van een rouwproces.

De rol van Daan is om op een betrokken manier een rust- en steunpunt te zijn in het proces waarin veel op de nabestaanden af kan komen. Dat doet Daan op een informele maar professionele wijze. Daan is flexibel, creatief en houdt zicht op zowel het grote plaatje als de details. Hij doet dit zonder de humor en lichtheid uit het oog te verliezen.

Uitvaart

Er komt veel kijken bij het organiseren van een afscheidsviering. U bevindt zich in een periode waarin u het gevoel hebt dat uw wereld tot stilstand is gekomen en u mogelijk overmand wordt door gevoelens van verdriet, pijn, woede, verwarring of angst. Juist in deze kwetsbare periode moeten beslissingen worden genomen en zaken worden geregeld. Daan begeleidt u hierbij en samen met u kijkt hij wat past! 

Het is uiteraard ook mogelijk om vòòr overlijden uw eigen uitvaart vorm te geven. Het kan houvast en rust voor de nabestaanden bieden indien u van tevoren weet wat uw wensen zijn. U kunt daartoe het formulier via deze link gebruiken. 

Daan gaat hierover graag vrijblijvend met u in gesprek.  

Daan Hofman Uitvaarten Amsterdam Uitvaartbegeleider
Daan Hofman uitvaart amsterdam

Voor niets gaat de zon onder

Daan werkt met een vast basistarief.  

Als zelfstandig en onafhankelijk uitvaartondernemer is Daan niet verbonden aan grote ondernemingen of vaste leveranciers. U bent altijd vrij in de keuzes die u maakt en dat moet ook zo voelen. Kosten van derden worden zonder provisie doorberekend. Voorafgaand maakt Daan een kostenbegroting waarop de kosten transparant zijn gebracht.

Indien u een uitvaartverzekering hebt, dan kunt u ook bij Daan terecht. Iedereen is vrij in de keuze voor een uitvaartonderneming, ongeacht waar de verzekering loopt. 

Wat te doen bij overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. De eerste momenten na een overlijden ervaart men in veel gevallen als uiterst kostbaar. Die tijd kunt u gebruiken om bij de overledene te zijn; neem die tijd. Het te snel betrekken van iemand van buitenaf, kan daar afbreuk aan doen.  

Als u zover bent, bel dan als eerste met de huisarts(enpost). Een arts komt langs om het overlijden officieel vast te stellen. U krijgt een verklaring van overlijden.  

Wanneer dit is gebeurd, neemt u contact op met Daan. U kunt hem dag en nacht bereiken op 020-2157794, ongeacht of en waar u verzekerd bent. We spreken samen de vervolgstappen af.  

Daan Hofman uitvaart amsterdam

STAP 0

Neem in alle
rust afscheid

STAP 1

Bel met de
huisarts(enpost)

STAP 2

Neem contact op met
Daan (24/7 bereikbaar)

Contact opnemen

Voor het melden van een overlijden is Daan dag en nacht bereikbaar.

Mocht u meer informatie willen hebben over de mogelijkheden van begeleiding, een kennismaking of wilt u praten over een komend afscheid, neem gerust vrijblijvend contact op via onderstaand formulier. 

Daan gaat graag met u in gesprek.

Mocht u verder willen praten over uw eigen dood en uw wensen, gebruik dan onderstaande link naar het wensformulier. 

In het zonnetje gezet